1592 Poland Sigizmund Iii Vaza 3groschen Troyak Silver Coin 2,3gr.vf


1592 Poland Sigizmund Iii Vaza 3groschen Troyak Silver Coin 2,3gr.vf

This item has been shown 40 times.

Buy Now

1592 Poland Sigizmund Iii Vaza 3groschen Troyak Silver Coin 2,3gr.vf:
$22


1592 Poland Sigizmund III Vaza 3Groschen Troyak Silver Coin 2,3gr.VF


1592 Poland Sigizmund Iii Vaza 3groschen Troyak Silver Coin 2,3gr.vf:
$22

Buy NowPoland Sigismund I, 1506-1548, Ar Groschen 1530    Avf/f picture
Poland Sigismund I, 1506-1548, Ar Groschen 1530 Avf/f


 Poland 3 Groschen 1597 If  Vf picture
Poland 3 Groschen 1597 If Vf


 Poland Groschen 1610 Km# 11 Avf picture
Poland Groschen 1610 Km# 11 Avf


Elf Poland Congress Kingdom 2 Zlote 1816 Ib Silver Alexander I picture
Elf Poland Congress Kingdom 2 Zlote 1816 Ib Silver Alexander I


Poland 50 Groszy 1923. Km# 13. picture
Poland 50 Groszy 1923. Km# 13.


2000 Poland 2 Zlote 3-coin Set In Plastic Holder picture
2000 Poland 2 Zlote 3-coin Set In Plastic Holder