Brand New Japanese Silk Shibori Obiage For Kimono Great Quality


Brand New Japanese Silk Shibori Obiage For Kimono Great Quality

This item has been shown 22 times.

Buy Now

Brand New Japanese Silk Shibori Obiage For Kimono Great Quality :
$22


Brand New Beautiful Silk Obiage for Kimono.

Obiage is used to tie above Obi when you wear Japanese Kimono.

This is anexpensive and verydetailedShibori obiage with gorgeous traditional fan pattern, great quality, great condition.Brand New Japanese Silk Shibori Obiage For Kimono Great Quality :
$22

Buy Now【hanhaba-obi】japanese Kimono, Traditional Obi, Made In Japan. picture
【hanhaba-obi】japanese Kimono, Traditional Obi, Made In Japan.


【hanhaba-obi】japanese Kimono, Traditional Obi, Made In Japan. picture
【hanhaba-obi】japanese Kimono, Traditional Obi, Made In Japan.


【hanhaba-obi】japanese Kimono, Traditional Obi, Made In Japan. picture
【hanhaba-obi】japanese Kimono, Traditional Obi, Made In Japan.


Obi Oriental Asian 130
Obi Oriental Asian 130" X 6 1/2" Stripes Sash #59


Japanese Silk Fukuro Obi Burnt Orange & Gold Metallic Chrysanthemum & Fan 86” picture
Japanese Silk Fukuro Obi Burnt Orange & Gold Metallic Chrysanthemum & Fan 86”


Japanese Yukata Kimono Belt Pink Obi, Obi-jime, And Hair Tie picture
Japanese Yukata Kimono Belt Pink Obi, Obi-jime, And Hair Tie