Ceramic Hanukkah 6 For Sale

Large Hanukkah Ceramic Dreidel Cookie Jar (10
Large Hanukkah Ceramic Dreidel Cookie Jar (10" X 6" X 6") [VHTF] (VGUC)
$39.95Ceramic Tile 6x6 Jewish Shalom Dreidel Menorah Hanukkah  A8 picture
Ceramic Tile 6x6 Jewish Shalom Dreidel Menorah Hanukkah A8
$14.99