Fenton Mulberry 1672 For Sale

Fenton 2001
Fenton 2001 "Garden Glory on Mulberry" Pitcher 1672 XD #430/ 1850
$235.0Fenton 1672 XD Handpainted Morning Glory Mulberry 11
Fenton 1672 XD Handpainted Morning Glory Mulberry 11" Pitcher 2001 Sgn Numbered
$272.72

Follow Us!