Japanese Burgundyish Purplish For Sale

JAPANESE BURGUNDYISH/PURPLISH  CHOPSTICKS / HAIRSTICKS WITH FREE SILK SLEEVE picture
JAPANESE BURGUNDYISH/PURPLISH CHOPSTICKS / HAIRSTICKS WITH FREE SILK SLEEVE
$2.25