Modernist Chrome Menorah

JUDAICA HANUKKAH HUGE CHROME MODERNIST MENORAH picture
JUDAICA HANUKKAH HUGE CHROME MODERNIST MENORAH
$799.99