Oil Painting By Listed Polish Artist And Holocaust Survivor Krystyna Owczarska


Oil Painting By Listed Polish Artist And Holocaust Survivor Krystyna Owczarska

This item has been shown 1 times.

Buy Now

Oil Painting By Listed Polish Artist And Holocaust Survivor Krystyna Owczarska:
$300This exquisite piece is part of the 2 million dollar plus estate of Poland's (Man of Steel) Marian Owczarska, artist, painting, drawing, mosaics, stained glass, tapestry.

Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi w latach 1955-58; Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (pracownie malarstwa Profesora Michała Byliny i pracownia tkaniny Pani Profesor Eleonory Plutyńskiej). State Academy of Fine Arts in Lodz in the years 1955-1958, the Academy of Fine Arts in Warsaw (painting studios Professor Michael Perennials and textiles lab the Professor Eleanor Plutyńskiej). Dyplom na wydziale malarstwa w 1961 r. Graduated from the Faculty of Painting in 1961

Ponad trzydzieści prestiżowych wystaw indywidualnych i zbiorowych m. in. More than thirty prestigious solo and group exhibitions, among others. w Polsce, Szwecji, USA i Kanadzie. Poland, Sweden, the USA and Canada.

Wystawy indywidualne Solo Exhibitions

2011 Galeria A&S Di Arte, Warszawa (malarstwo) 2011 Gallery A & S Di Arte, Warsaw (painting)

2010 Galeria „Steel forest” , Stara Papiernia, Konstancin-Jeziorna (malarstwo) 2010 Gallery "Steel forest", Old Paper Mill, Konstancin-Jeziorna (painting)

1993 Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku (malarstwo, rysunek, tkaninorzeźba, skóra) 1993 Museum of Industrial History in Opatówek (painting, drawing, tkaninorzeźba, skin)

1981 Galeria „M” SPTPAP „Plastyka” , Warszawa (malarstwo, rysunek) 1981 Gallery "M" SPTPAP "tuck", Warsaw (painting, drawing)

1980 Galeria Plac Zamkowy SPTPAP „Plastyka” , Warszawa (malarstwo, rysunek) 1980 Gallery Castle Square SPTPAP "tuck", Warsaw (painting, drawing)

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej - Kalisz - (rysunek) Kalisz Regional Museum - Kalisz - (Figure)

1978 Festiwal etniczny, Windsor ( Kanada) ; Warren Chateau, Detroit (USA) ; Orchard Lake Gallery , Michigan (USA) 1978 Ethnic Festival, Windsor (Canada), Warren Chateau, Detroit (USA), Orchard Lake Gallery, Michigan (USA)Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Kalisz Regional Museum of Kalisz, Kalisz

Muzeum Regionalne, Pabianice Regional Museum, Pabianice

1977 Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź (malarstwo, tkanina) 1977 Central Museum of Textiles, (painting, fabric)

Salon STPAP „Plastyka” , Warszawa (malarstwo) Living STPAP "tuck", Warsaw (painting)

„Old Warsaw Gallery” , Alexandria, Virginia ( USA), (malarstwo, rysunek) "Old Warsaw Gallery", Alexandria, Virginia (USA), (painting, drawing)

1975 Muzeum Regionalne, Pabianice (malarstwo, tkanina, rysunek) 1975 Regional Museum, Pabianice (painting, fabric, drawing)

1966 Salon Debiutów, Warszawa (malarstwo, mozaika) 1966 Debut Salon, Warsaw (painting, mosaic)

1962 Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa (malarstwo) 1962 Club of Catholic Intelligentsia, Warsaw (painting)

Wystawy zbiorowe Exhibitions

1990 Ogólnopolska Wystawa Malarstwa,Grafiki,Rzeźby i Biżuterii - ''Kobieta w Sztuce,Sztuka dla Kobiety'' - Warszawa 1990 National Exhibition of Painting, Graphics, Sculpture and Jewelry -'' Woman in the Arts, Art for Women'' - Warsaw

1986 “Polska Tkanina Współczesna”, Centralne Muzeum Włókiennictwa: Tom Thompson Memorial Gallery and Museum of Fine Art, Owen Sound, Ontario (Kanada); Manitoba Museum of Man & Nature, Winnipeg (Kanada); Galerie d'Art du Centre Culturel, Sherbrooke, Quebec (Kanada) ; Owens Gallery, Mount Allison University, Sackville (Kanada) ; Galleria Verkaranta Arts & Crafts Centre, “Cz ł owiek – polskie tkaniny wspó ł czesne” , Tampere (Finlandia) 1986 "Polish Contemporary Fabric" Central Museum of Textiles: Tom Thompson Memorial Gallery and Museum of Fine Art, Owen Sound, Ontario (Canada), Manitoba Museum of Man & Nature, Winnipeg (Canada), Galerie d'Art du Centre Culturel, Sherbrooke , Quebec (Canada), Owens Gallery, Mount Allison University, Sackville (Canada) Verkaranta Galleria Arts & Crafts Centre, "Vol wit man - Polish cooperation wit fabric tuition", Tampere (Finland)

1984 Orchard Lake Gallery, .


Oil Painting By Listed Polish Artist And Holocaust Survivor Krystyna Owczarska:
$300

Buy NowClassical Nude Study Original Watercolour Painting By Uk Artist Lesley Silver Ba picture
Classical Nude Study Original Watercolour Painting By Uk Artist Lesley Silver Ba


Bride Groom Wedding Dress Flowers Marriage Tux Painting Original Ericajaye Art  picture
Bride Groom Wedding Dress Flowers Marriage Tux Painting Original Ericajaye Art


Woman Face Portrait Purple Green Blue Psychedelic Fauvism Painting Ericajaye Art picture
Woman Face Portrait Purple Green Blue Psychedelic Fauvism Painting Ericajaye Art