Partylite Ruby Dazzle

PartyLite
PartyLite "RUBY DAZZLE" VOTIVE PAIR, NIB
$12.0