Rare Hebrew Vintage Israel Political Humor Book Levi Eshkol כל בדיחות אשכול


Rare Hebrew Vintage Israel Political Humor Book Levi Eshkol כל בדיחות אשכול

This item has been shown 45 times.

Buy Now

Rare Hebrew Vintage Israel Political Humor Book Levi Eshkol כל בדיחות אשכול:
$75


jewish hebrew vintage israel political Humor book Levi Eshkol כל בדיחות אשכול
34pp
מחברי החוברת מסבירים במבוא כי "חוברת קטנטונת זאת באה לאסוף את בדיחותיה של תקופת אשכול – ההנאה היחידה שתקופה זו הביאה לאזרחי המדינה". הבדיחות מבטאות דיכאון כבד, מתובל בהומור שחור וגס. "חוברת זו" – כותבת יונה הדרי בדוקטורט שלה "משיח רכוב על טנק" – "מנסחת מצב רוח ציבורי דיכאוני שהגיע לשיאו".באותה תקופה, היו מיתון חריף ואבטלה: עסקים פשטו את הרגל (שני הבנקים, פויכטוונגר ואלרן, התמוטטו, חברת רסקו הפסיקה את פעילותה) ורבים היגרו לחו"ל ("יורדים"). מאמציהם של אשכול וספיר להסביר שמדובר במשבר חולף נכשלו, והפופולריות של אשכול ירדה פלאים.על הספר אמר יוסי שריד: "זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות למנהיג. עדיף כבר שישנאו אותך מאשר שיצחקו עליך"זמן קצר לאחר פרסום החוברת פתחה המשטרה בחקירה כדי לאתר את מחברה. העילה לחקירה הייתה שהמו"ל של החוברת לא ציין עליה את שם בית הדפוס שבו הודפסה ולא את שם המחבר. החקירה לא העלתה דבר. עם השנים, התברר כי מחבר החוברת היה אורי סלע. הוא עשה זאת לשם פרנסה אך גם מתוך תחושה שחוברת זו נותנת ביטוי אמיתי למצב הרוח הציבורי
for condition watch photos

Rare Hebrew Vintage Israel Political Humor Book Levi Eshkol כל בדיחות אשכול:
$75

Buy NowPostcard 1908 Friedberg Hessen To Jerusalem Deutsche Post Palestine In Hebrew picture
Postcard 1908 Friedberg Hessen To Jerusalem Deutsche Post Palestine In Hebrew


Antique Rare Jewish Rabbinical Hebrew  Manuscript 18/19 Century
Antique Rare Jewish Rabbinical Hebrew Manuscript 18/19 Century "sgulot"


Vintage Silver Rose Water / Besamim Spice Box picture
Vintage Silver Rose Water / Besamim Spice Box


Judaica Old Jewish Rabbinical Hebrew Manuscript By Rabbi Shalom Masash picture
Judaica Old Jewish Rabbinical Hebrew Manuscript By Rabbi Shalom Masash


Vintage Dayagi Brass Letter Opener, Grape Leaves Design, Made In Israel, Judaica picture
Vintage Dayagi Brass Letter Opener, Grape Leaves Design, Made In Israel, Judaica


Antique Judaica Book Mictav Shlomo 1855 Single Edition Rare picture
Antique Judaica Book Mictav Shlomo 1855 Single Edition Rare