Srpski Srednjovekovni Novac - Serbian Medieval Coins - Jovanovic,srbija,serbien


Srpski Srednjovekovni Novac - Serbian Medieval Coins - Jovanovic,srbija,serbien

This item has been shown 2 times.

Buy Now

Srpski Srednjovekovni Novac - Serbian Medieval Coins - Jovanovic,srbija,serbien:
$73


Katalog obuhvata sve srpske kraljevske porodice, aristokrate, vladare, gradove, sa izdatim novcem u srednjem veku od 11. do 15. veka. U katalogu, moneta je prikazana sa približno dvaput većom veličinom novca zbog lakše percepcije detalja. U nedostatku dobrih fotografija, novac je prikazan u formi skice. Svaki arisotkrata je obeležen specifičnim brojem tako da svaki tip novca ima svoj broj. Pored slike takođe možete naći zapis sa novčića, sa obimom i prosečnom težinom.

Srpski Srednjovekovni Novac - Serbian Medieval Coins - Jovanovic,srbija,serbien:
$73

Buy NowCoin 175th Anniversary Of Star Spangled Banner picture
Coin 175th Anniversary Of Star Spangled Banner


Nbc Through The Years Limited Edition Historic Pin Set picture
Nbc Through The Years Limited Edition Historic Pin Set


New Set Of Five Memorrative Pins Bottons 9/11 God Bless America Usa Flag Collect picture
New Set Of Five Memorrative Pins Bottons 9/11 God Bless America Usa Flag Collect


Facsimile Of The Emancipation Proclamation picture
Facsimile Of The Emancipation Proclamation


Spirit Of 76 Stamps picture
Spirit Of 76 Stamps


Mussolini Collectible Patch Vintage Original From My Grandparent picture
Mussolini Collectible Patch Vintage Original From My Grandparent