Takara Kurumada Masami For Sale

Takara Masami Kurumada/ Kadokada Shoten B'tx Action Figure 10 Inch picture
Takara Masami Kurumada/ Kadokada Shoten B'tx Action Figure 10 Inch
$69.95BTX B't-X Takara Kurumada Masami Action Figure Rare Faccia  picture
BTX B't-X Takara Kurumada Masami Action Figure Rare Faccia
$65.0