Vintage Libertas Americana For Sale

LIBERTAS AMERICANA MEDAL 1781= Bronze COPPER Lion =19
LIBERTAS AMERICANA MEDAL 1781= Bronze COPPER Lion =19" POSTER = Not Vintage Coin
$24.88