Verdigris Dayagi Hanukah For Sale

1940s Israel Verdigris Dayagi Chanukah Menorah with Shamash. Rare picture
1940s Israel Verdigris Dayagi Chanukah Menorah with Shamash. Rare
$59.99